Så er endnu en branche kommet med på vognen, uden store overraskelser. Aarhus Universitets Campusavis tematiserer akademiker-stress i tre artikler [Campus nr. 6]. De sædvanlige ord fylder artiklerne: Mange bolde i luften, overtid, netværkspres, krydspres, top-down styring, unødig administration, manglende fritidsinteresser ved siden af arbejdet, manglende kontrol, fragmenterede arbejdsforløb etc.

For nogen tid siden kom det frem at postbude var blandt de mest stressede arbejdsgrupper. Sygeplejersker, folkeskolelærere, og call-centre fremhæves også ofte. Et ord, der går igen i stressede arbejderes vidnesbyrd er kompleksitet. Oplevelsen af forøget kompleksitet på arbejdspladsen synes at være en rød tråd, og det gælder så også i universitetsverdenen, kan jeg skrive under på. Hvis ikke dette lille samfund i samfundet formår at organisere og lede sig ud af problemerne, vil det formentlig blive langt mindre attraktivt at være forsker. Men det gælder jo også for de andre stressede jobgrupper. Jeg tror, at en vigtig årsag til de triste samfundsdiagnoser er, at ansvar lægges væk fra ledelsen i selvstyrets glade navn. Men også at vi alle skal være vores egne sekretærer. Flad organisering kunne også være en mulig forklaring. Mere senere…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s